І.Функционално - диагностичен блок
   1.ЕКГ апарат Hellige Multiscriptor EK36.
   2.Портативен ЕКГ апарат Hellige Cardiotest EK41.
   3.Апарат BTL 08 Holter ECG с три рекордера за ЕКГ запис по Holter. 
   4.Апарат BTL 08 ABPM с три рекордера за амбулаторно мониториране на артериално налягане.
   5.Апарат RAM 770M за провеждане на стрес-тест с тредмил.
   6.Апарат Primedic Defi - Monitor за кардиодефибрилация и за синхронизирано електрокардиоверсио.
   7.Апарат - Medison SA - 8000EX за провеждане на всякакви ехографски изследвания.
   8.Портативен глюкомер ACCU Check Sensor за определяне на кръвна захар в условия на спешност.

ІІ.Клинична лаборатория
   1.Полуавтоматичен хематологичен анализатор "Hema screen" за определяне на десет хематологични показателя.
   2.Програмируем проточен фотометър с термостатирани кювети "Screen master" за отчитане на биохимични проби.
   3.Коагулометър "Clot 1a".
   4.Спектрофотометър "Spekol 11" - 2 броя.
   5.Микроскоп "Lavolan" - 2 броя.
   6.Центрофуги - 3 броя.
   7.Термостат.
   8.Сух стерилизатор.
   9.Термостатна вана.

ІІІ.Отделение по Физикална и Кинезитерапия
   1.Ултразвук - "TUR-US6-1".
   2.Ултразвук - "BTL".
   3.Амплипулс.
   4."BTL" - интерферема.
   5.Галваностат.
   6."НЕОДИНАТОР".
   7.Магнит - 80.
   8.Магнит М195.
   9.Ултратерм.
   10."RADARMED".
   11."Физиотерм".

ІV.Неврологичен кабинет   
   1.Набор акупунктурни игли.
   2.Сух стерилизатор.
   3.Екстензионна маса.