І.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В СБР “ БАНКЯ АД”

А. Абсолютни противопоказания
1.Заразни и паразитни заболявания
2.Активна туберкулоза с всякаква локализация
3.Злокачествени заболявания
4.Генерализирани кожни заболявания
5.Сърдечна недостатъчност ІV ф.к. по NYHA
6.Животозастрашаващи ритъмни и проводни нарушения
7.Декомпенсиран или субкомпенсиран диабет; пациенти с инсулинозависим диабет, при които няма установени твърди дози на инсулинолечението
8.Чернодробна недостатъчност
9.Хронична бъбречна недостатъчност ІІІ и ІV степен
10.Болни,  които не могат да контролират тазовите си резервоари.
11. Пациенти с тежко нарушен интелект – изразена олигофрения, Болест на Алцхаймер, тежки дементни състояния с друга етиология
12.Пациенти с психически заболявания – шизофрения, циклофрения и др.

Б. Относителни противопоказания /могат да бъдат приети в базата само при наличие на адекватно придружаващо лице/

1.Болни с изразен двигателен дефицит вследствие различна патология, които имат запазен интелект и сав състояние да контролират тазовите си резервоари.
2.Болни с леко изразен интелектуален дефицит – след консултация с психиатър.
3.Пациенти с инсулинозависим диабет, които не са в състояние да правят самостоятелно инсулиновите апликации