Профилни възможности на СБР "БАНКЯ АД" от медицинска гледна точка.

СБР "БАНКЯ АД" е многопрофилно здравно заведение и предлага възможности за целогодишна профилактика и рехабилитация на следните заболявания:
   

І. Сърдечно-съдови заболявания:

1. Артериална хипертония - І, ІІ и ІІІ степен според критериите на СЗО

2. Исхемична болест на сърцето:

 • след преживяван миокарден инфаркт - 15дни след долен миокарден инфаркт и 20 дни след преден миокарден инфаркт, за болни със стабилизирано състояние, без комплексни ритъмнопроводни нарушения и без прояви на сърдечна недостатъчност над ІІІ ф.к. по NYHA.
 • стабилна стенокардия до ІІІ ф.к. според Канадската класификация.

3. Клапни пороци - без настояща ревматична активности без прояви на сърдечна недостатъчност над ІІІ ф.к. по NYHA

4. Кардиомиопатии - с или без прояви на сърдечна недостатъчност до ІІІ ф.к. по NYHA

5. Състояния след прекарани мио-и перикардит - в хроничен стадий.

6. Пациенти след сърдечни операции: аортокоронарен байпас, клапно протезиране.

7. Периферно - съдови заболявания: атеросклероза, болест на Бюргер, болест на Рейно и др.

ІІ. Заболявания на нервната система:

1. Функционални заболявания: неврози, неврастении и др.

2. Заболявания на периферната нервна система: радикулити, неврити, плексити, полиневропатии с всякаква етиология.

3. Заболявания на централната нервна система:

 • Състояния след исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт с или без остатъчни парези, след стабилизиране на състоянието на болния (стабилна хемодинамика; контрол върху тазови резервоари; възможност за елементарно самообслужвне)
 • Състояния след черепно-мозъчни травми
 • Състояния след черепно-мозъчни операции (същите условия)

4. Дегенеративни и автоимумни заболявания на нервната система.
  

ІІІ. Заболявания на опорно-двигателния апарат:

 1. Артрити - всички видове
 2. Артрозна болест
 3. Дископатии
 4. Болест на Бехтерев
 5. Миози, миотендинити, тендовагинити
 6. Състояния след фрактури
 7. Травматични увреди на костите, ставите, мускулите и сухожилията

 

ІV. Здрави лица с или без налични рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания с оглед първична профилактика.