Приемаме целогодишно организирани групи за провеждане на семинари, семинарни конгреси, събрания и др. Разполагаме със зала с 100-120 места и по-малка зала с 25 места.