Документи за прием по НЗОК


ПЪТЕКА № 260 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Необходими документи:

 • Епикриза от болнично лечение;

 • Копие на ТЕЛК решение;

 • Направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар.

Лечението по КП 260 е 12 пъти годишно.


ПЪТЕКА № 262  – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА

ДИАГНОЗИ: - исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

 • паркинсонов синдром – не се приемат болни само с латентна хемипареза и световъртеж.

Необходими документи:

ВАРИАНТ 1:

 • епикриза от болница за активно лечение на основното заболяване в срок до 1 месец след пролежаването. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта / нов пристъп на множествената склероза/ до 2 пъти годишно;
 • направление за хоспитализация/ номер 7/ от личен лекар или от болничното заведение провело лечението. 

ВАРИАНТ 2:

 • амбулаторен лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано "проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница" (срок на валидност 1 месец);
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт (срок на валидност 1 месец).


ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

ДИАГНОЗИ: лекувани по КП, увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален,мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервникоренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове.

 • диабетна полиневропатия отпада от заболаванията

 

Необходими документи:

ВАРИАНТ 1:

 • след проведено болнично лечение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация с давност 1 месец от пролежаването;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар или от болницата провела лечението (срок на валидност 1 месец).

ВАРИАНТ 2:

 • амбулаторен лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано "проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница" (срок на валидност 1 месец);
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт (срок на валидност 1 месец).

Лечението по КП 263 е веднъж годишно.

 

ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

Необходими документи:

ВАРИАНТ 1:

 • епикриза за конкретното заболяване от болница за активно лечение до 1 месец от пролежаването и описана необходимост от рехабилитация в болница;
 • направление за хоспитализация / номер 7/ от личен лекар или от болницата провела лечението (срок на валидност 1 месец).

ВАРИАНТ 2:

 • амбулаторен лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано "проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница" (срок на валидност 1 месец);
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт (срок на валидност 1 месец).

ВАРИАНТ 3:

 • Телк решение с основно заболяване на опорно двигателния апарат и амбулаторен лист от ортопед с насоченост за рехабилитация в болнично заведение (срок на валидност 1 месец);
 • направление за хоспитализация / номер 7/ от личен лекар.

Лечението по КП 265 е веднъж годишно.

 

ПЪТЕКА №264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА, СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

ВАРИАНТ 1 - Лечение след 1-ия месец до 12- ия месец от прекаран инфаркт на миокарда или съдечната операция.

 • Епикриза от болничен престой в болница с насоченост за последваща рехабилитация в болница (срок на валидност 1 месец);
 • Направление за хоспитализация / номер7/ от личен лекар или от болницата провела лечението (срок на валидност 1 месец).

ВАРИАНТ 2 - Лечение след една година по искане на кардиолог провеждащ диспансерното наблюдение.

 • Амбулаторен лист, в който изрично да е отразен сърдечно съдовия риск и рехабилитационен потенциал и мнение за рехабилитация в болница (срок на валидност 1 месец);
 • Направление / номер 7/ от кардиолог (срок на валидност 1 месец).

Лечението по КП 264 е веднъж годишно.

 


ЗАБЕЛЕЖКА:

Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година.