Националния Осигурителен Институт (НОИ)

 

  1. Необходими документи:
  • медицинско направление №119 от лекуващия лекар в 2 екземпляра
  • удостоверение от НОИ
  • служебна бележка от работодател (6 месеца назад)

 

 

 

От 2002г. се приемат пациенти за профилактика и рехабилитация по програмата финансирана от НОИ. До края на 2003г. по тази програма са преминали над 1200 пациенти.