Националния Осигурителен Институт (НОИ)

 

От 23 март 2018 започна програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2018г. Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. Също така и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност, които не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия.


Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, включва пълен храноден, първичен медицински преглед и до 4 диагностични и терапевтични процедури дневно. 


Необходими документи:

  • медицинско направление №119 издадено от лекуващия лекар в 2 екземпляра (до 30 дни преди датата на постъпване);
  • служебна бележка от работодател, удостоверяваща осигурителните права на лицето (6 месеца назад);
  • удостоверение от НОИ;