Необходими документи:

  • медицинско направление №119 от лекуващия лекар в 2 екземпляра
  • ТЕЛК / НЕЛК (ако има такова)
  • медицинска документация - снимки, епикризи, изследвания и др. (при необходимост)