ПРИЕМ ПО НЗОК

Условия за прием по клинични пътеки /КП/ на НЗОК и необходима съпътстваща документация:

КП 260 Лечение и рехабилитация при детска церебрална парализа /ДЦП/

По тази клинична пътека пациентите имат право на лечение до 12 пъти годишно. При приемане следва да се бъдат представени:

  • Епикриза от болнично лечение
  • Копие на ТЕЛК решение
  • Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от невролог. Същото е валидно до един месец от датата на издаване.

КП 262 Лечение и рехабилитация на болести на централна нервна система

Включват се следните диагнози:

Исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

Показания за приемане са:

  • Изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези / парализи
  • Изразен дискоординационен синдром
  • Паркинсонов синдром – не се приемат болни само с латентна хемипареза и световъртеж

Пациентът следва да представи:

Епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация от болница за активно лечение на основното заболяване в срок до един месец след пролежаването. При инсулт и множествена склероза лечението е в срок от един до двадесет и четири месеца от инсулта / новия пристъп на множествената склероза, до два пъти годишно.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от личен лекар или от болничното заведение, провело лечението.

Амбулаторен лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“, със срок на валидност един месец.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от физиотерапевт. Същото е валидно до един месец от датата на издаване.

КП 263 Лечение и рехабилитация на болести на периферна нервна система

Пациентът има право на лечение по КП 263 един път годишно. От клиничната пътека отпада диагноза диабетна полиневропатия.

Пациентът следва да се снабди с:

Епикриза след проведено болнично лечение с насоченост за последваща болнична рехабилитация с давност един месец от пролежаването.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от личен лекар или от болницата, провела лечението.

Или

Амбулаторен лист от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“, със срок на валидност един месец.

ЕМГ с давност шест месеца.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от физиотерапевт. Същото е валидно до един месец от датата на издаване.

КП 264 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда, след сърдечни операции

Лечението по КП 264 е веднъж годишно. Провежда се след първия до дванадесетия месец от прекаран инфаркт на миокарда или сърдечната операция. Доказва се с епикриза от болничен престой в болница с насоченост за последваща рехабилитация в болница. Срокът е един месец.

Представя се направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от личен лекар или от болничното заведение, провело лечението с валидност един месец.

Възможно е лечение след една година по искане на кардиолог, провеждащ диспансерното наблюдение, с амбулаторен лист, в който изрично да е написано „сърдечно-съдовият риск и рехабилитационен потенциал и мнение за рехабилитационно лечение в болница“. Представя се направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от кардиолог до един месец.

КП 265 Лечение и рехабилитация на болести на болестите на опорно-двигателния апарат

Правото на лечение е веднъж годишно. Пациентите представят:

Епикриза за конкретното заболяване от болница за активно лечение до един месец от пролежаването и описана необходимост от рехабилитация в болница.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от личен лекар или от болничното заведение, провело лечението с валидност един месец.

Амбулаторен лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“, със срок на валидност един месец.

Рентгенова снимка с давност двадесет и четири месеца.

Направление за хоспитализация /номер 7/, издадено от физиотерапевт. Същото е валидно до един месец от датата на издаване.

ТЕЛК решение с основно заболяване на опорно-двигателния апарат и амбулаторен лист от ортопед с изричен текст „необходимост от рехабилитация в болнични условия поради незадоволително терапевтично лечение“ и със срок на валидност един месец.

Пациентите по клинични пътеки имат възможност да ползват рехабилитация с талон №3 за специалист с код 23 Физиотерапевт, издадено до един месец преди постъпването. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури за четири, седем или десет дни с доплащане  на ден за храна и нощувка и ползване на стационара.

Приходящите пациенти имат възможност да ползват рехабилитация с талон №3 за специалист с код 23 Физиотерапевт, издадено до един месец преди постъпването. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури до десет дни. За по-добра преценка за назначаване на процедури трябва да се представят актуални /от последната една година/ изследвания – рентгенография, ЕМГ, скенер, ЯМР и епикризи.

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.