Icon

През 40-годишната история на своето съществуване тя постоянно привлича утвърдени имена от лекарското съсловие, системно инвестира в техника и апаратура, и най-важното – помага на своите пациенти.

История

“СБР – Банкя” АД /база „Ясен”/ е сред най-разпознаваемите в България санаториуми, в подкрепа на което е постоянно увеличаващият се брой нейни посетители, който надхвърля 10 000 души годишно. В своето развитие и в приноса си към пациентите Специализирана Болниза за Рехабилитация – залага на природните ресурси на района и на развитата си материална база, отлично апаратно оборудване и висококвалифициран медицински персонал.

“СБР – Банкя” АД /база „Ясен”/ се помещава в сграден фонд с обща РЗП от 11 000 кв.м. и се разполага в приятен и спокоен парк с площ от 40 декара в централната част на града сред смесена широколистна и иглолистна растителност.

За времето от създаването си през 1978 година до днес “СБР – Банкя” АД е насочена към профилактика и рехабилитация на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания и неврологични заболявания /на централната и на периферната нервна система/, като добрите балнеологични и климатологични ресурси на града предлагат възможности за лечение и на други вътрешни заболявания, в каквато насока болницата допълнително развива своя капацитет.

0
Доволни Пациенти
0
Специалисти
0
Кабинети
0
Леглова База

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.