Прием на пациенти с трайни увреждания:

Веднъж годишно лицата с трайни увреждания над 90 % имат право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, равняваща се на трикратния размер на гарантирания доход за съответната година, но не повече от действително извършените разходи, за които има надлежно издадени документи. Социалните помощи се изплащат след представяне на разходооправдателни документи /фактура и документ, удостоверяващ плащането/ в срок до един месец от датата на ползването им. Освен разходооправдателни документи се представят:

  • Медицинско направление 119, издадено от лекуващия лекар
  • ТЕЛК / НЕЛК
  • Съпътстваща медицинска документаци – епикризи, снимки, изследвания и други

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.