ПРИЕМ ПО НЗОК

Условия за прием по клинични пътеки /КП/ на НЗОК и необходима съпътстваща документация:

КП 260 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА*

*лечението е 12 пъти годишно

Необходими документи:

 • епикриза от болнично лечение;
 • копие на ТЕЛК решение;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар или невролог – срок на валидност 1 месец.

КП 262 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА

ДИАГНОЗИ: исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

Показания за приемане са:

-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи;

-изразен дискоординационен синдром;

-паркинсонов синдром – не се приемат болни само с латентна хемипареза и световъртеж

Необходими документи:

 • епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация от болница за активно лечение на основното заболяване в срок до 1 месец след пролежаването. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествената склероза/ до 2 пъти годишно;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар или от болничното заведение провело лечението.

Или

 • амбулаторeн лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец.

КП 263 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА – лечението е веднъж годишно

– диабетна полиневропатия отпада от заболаванията лекувани по КП!

Необходими документи:

 • след проведено болнично лечение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация с давност 1 месец от пролежаването;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец;
 • ЕМГ с давност 6 месеца.

Или

 • амбулаторeн лист от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;
 • ЕМГ с давност 6 месеца.

КП 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ – лечението е веднъж годишно

Лечение след 1-ия  месец до 12-ия месец от прекаран инфаркт на миокарда или съдечната операция:

 • епикриза от болничен престой в болница с насоченост за последваща рехабилитация в болница – срок на валидност 1 месец;
 • направление за хоспитализация /номер7/ от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец.

Лечение след 1 година по искане на кардиолог провеждащ диспансерното наблюдение:

 • амбулаторен лист, в който изрично да е написано “сърдечно съдовия риск и рехабилитационен потенциал и мнение за рехабилитационно лечение в болница“
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от кардиолог – срок на валидност 1 месец.

 

 

КП 265 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ – лечението е веднъж годишно

Необходими документи:

 • епикриза за конкретното заболяване от болница за активно лечение до 1 месец от пролежаването и описана необходимост от рехабилитация в болница;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец;
 • рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • амбулаторeн лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;
 • направление за хоспитализация /номер 7/ от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;
 • рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • ТЕЛК решение (над 70%) с основно заболяване на опорно-двигателния апарат
 • амболаторен лист от ортопед, в който изрично да е написано „необходимост от рехабилитация в болнични условия поради незадоволително терапевтично лечение“ – срок на валидност 1 месец;
 • направление за хоспитализация /талон 7/ от ортопед – срок на валидност 1 месец.

Пациенти не отговарящи на условията посочени по-горе няма да бъдат приемани!

 

ТАЛОН №3:

 1. За приходящи пациенти: Имате възможност да ползвате рехабилитация с талон №3, за специалист с код 23 (физиотерапевт) с давност 1 месец. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури до 10 дни. За по-добра преценка за назначаване на процедури трябва да представите актуални от последната една година: изследвания, рентгенография, ЕМГ, скенер, ЯМР и епикризи.
 2. За пациенти по клинична пътека: Имате възможност да ползвате рехабилитация с талон №3, за специалист с код 23 (физиотерапевт) с давност 1 месец. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури за 4, 7 или 10 дни. Цената за храна и нощувка е 30лв/ден.

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.