ПРИЕМ ПО НЗОК

Условия за прием по клинични пътеки /КП/ на НЗОК и необходима съпътстваща документация:

 

КП № 258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система:

лечението е 12 пъти годишно

Необходими документи:

 • Eпикриза от болнично лечение
 • Kопие на ТЕЛК решение

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или неврологсрок на валидност 1 месец

КП № 259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система:

при деца от 0 до 24м – 12 пъти годишно

при деца от 2г до 5г – 4 пъти годишно

при деца от 5г до 18г – 2 пъти годишно (в разстояние от 6 месеца)

Необходими документи:

 • Eпикриза от болнично лечение
 • Kопие на ТЕЛК решение

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или неврологсрок на валидност 1 месец

КП 260.1 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:

лечението е 12 пъти годишно

Необходими документи:

 • Eпикриза от болнично лечение

 • Kопие на ТЕЛК решение

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или неврологсрок на валидност 1 месец

КП 262.1 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА:

Диагнози: исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък

Показания за приемане са:

-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи;
-изразен дискоординационен синдром;
-паркинсонов синдром – не се приемат болни само с латентна хемипареза и световъртеж

Необходими документи:

 • Eпикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация от болница за активно лечение на основното заболяване в срок до 1 месец след пролежаването. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествената склероза/ до 2 пъти годишно

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или от болничното заведение провело лечението

Или

 • Амбулаторeн листслед проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;
 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт срок на валидност 1 месец

КП 263.1 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА:

лечението е веднъж годишно

диабетна полиневропатия отпада от заболаванията лекувани по КП!

Необходими документи:

 • След проведено болнично лечение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация с давност 1 месец от пролежаването;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • ЕМГ с давност 6 месеца.

Или

 • Aмбулаторeн лист от физиотерапевт след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • ЕМГ с давност 6 месеца.

КП 264 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ:

лечението е веднъж годишно

Лечение след 1-ия месец до 12-ия месец от прекаран инфаркт на миокарда или съдечната операция:

 • Eпикриза от болничен престой в болница с насоченост за последваща рехабилитация в болница – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец.

Лечение след 1 година по искане на кардиолог провеждащ диспансерното наблюдение:

 • Aмбулаторен лист, в който изрично да е написано “сърдечно съдовия риск и рехабилитационен потенциал и мнение за рехабилитационно лечение в болница“

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

КП 265.1 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ:

лечението е веднъж годишно

Необходими документи:

 • Eпикриза за конкретното заболяване от болница за активно лечение до 1 месец от пролежаването и описана необходимост от рехабилитация в болница;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар или от болницата провела лечението – срок на валидност 1 месец;

 • Рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • Амбулаторeн лист след проведена рехабилитация в извънболнична помощ, в който изрично да е написано „проведената рехабилитация не е с достатъчен терапевтичен ефект и се насочва за рехабилитация в болница“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от физиотерапевт – срок на валидност 1 месец;

 • Рентгенова снимка с давност 24 месеца.

Или

 • ТЕЛК решение (над 70%) с основно заболяване на опорно-двигателния апарат

 • Амболаторен лист от ортопед, в който изрично да е написано „необходимост от рехабилитация в болнични условия поради незадоволително терапевтично лечение“ – срок на валидност 1 месец;

 • Направление за хоспитализация / талон 7 / от ортопед – срок на валидност 1 месец.

КП № 267 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19:

лечението е веднъж годишно

Необходими документи:

 • Епикриза от проведено активно болнично лечение от COVID-19 до 3 месеца след дехоспитализация;

 • Копие на ТЕЛК решение;

 • Направление за хоспитализация / номер 7 / от личен лекар – срок на валидност 1 месец

 • Отрицателен PSR / антигенен тест

ТАЛОН №3:

 • За приходящи пациенти: Имате възможност да ползвате рехабилитация с талон №3, за специалист с код 23 (физиотерапевт) с давност 1 месец. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури до 10 дни. За по-добра преценка за назначаване на процедури трябва да представите актуални от последната една година: изследвания, рентгенография, ЕМГ, скенер, ЯМР и епикризи

 • За пациенти по клинична пътека: Имате възможност да ползвате рехабилитация с талон №3, за специалист с код 23 (физиотерапевт) с давност 1 месец. Назначават се по две на ден физиотерапевтични процедури за 4, 7 или 10 дни.

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.