ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Icon

ЛЕКАРСКИ СЪСТАВ

Болницата разполога с високо квалифицирани специалисти по Кадиология, Неврология, Физиотерапия, Вътрешни болести и Ординатори

ЗАБОЛЯВАНИЯ

СБР „БАНКЯ АД“ е многопрофилно здравно заведение и предлага възможности за целогодишна профилактика и рехабилитация на следните заболявания:

І. Сърдечно-съдови заболявания:

 1. Артериална хипертония – І, ІІ и ІІІ степен според критериите на СЗО
 2. Исхемична болест на сърцето – 1 месец след преживяван миокарден инфаркт
 3. Клапни пороци – без настояща ревматична активности без прояви насърдечна недостатъчност над ІІІ ф.к. по NYHA
 4. Пациенти след сърдечни операции: аортокоронарен байпас, клапно протезиране.
 5. Периферно – съдови заболявания: атеросклероза, болест на Бюргер, болест на Рейно и др.

ІІ. Заболявания на нервната система:

 1. Функционални заболявания: неврози, неврастении и др.
 2. Заболявания на периферната нервна система: радикулити, неврити, плексити, полиневропатии с всякаква етиология.
 3. Заболявания на централната нервна система:
 • Състояния след исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт с или без остатъчни парези, след стабилизиране на състоянието на болния (стабилна хемодинамика; контрол върху тазови резервоари; възможност за елементарно самообслужвне)
 • Състояния след черепно-мозъчни травми
 • Състояния след черепно-мозъчни операции (същите условия)
 1. Дегенеративни и автоимумни заболявания на нервната система.

ІІІ. Заболявания на опорно-двигателния апарат:

 1. Артрити – всички видове
 2. Артрозна болест
 3. Дископатии
 4. Болест на Бехтерев
 5. Миози, миотендинити, тендовагинити
 6. Състояния след фрактури
 7. Травматични увреди на костите, ставите, мускулите и сухожилията

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

А. Абсолютни противопоказания:

1.Заразни и паразитни заболявания
2.Активна туберкулоза с всякаква локализация
3.Генерализирани кожни заболявания
4.Сърдечна недостатъчност ІV ф.к. по NYHA
5.Животозастрашаващи ритъмни и проводни нарушения
6.Декомпенсиран или субкомпенсиран диабет; пациенти с инсулинозависим диабет, при които няма установени твърди дози на инсулинолечението
7.Чернодробна недостатъчност
8.Хронична бъбречна недостатъчност ІІІ и ІV степен.
9. Пациенти с тежко нарушен интелект – изразена олигофрения, Болест на Алцхаймер, тежки дементни състояния с друга етиология

Б. Относителни противопоказания /могат да бъдат приети в базата само при наличие на адекватно придружаващо лице/:


1.Болни с изразен двигателен дефицит вследствие различна патология, които имат запазен интелект и са в състояние да контролират тазовите си резервоари.
2.Болни с леко изразен интелектуален дефицит – след консултация с психиатър.
3.Пациенти с инсулинозависим диабет, които не са в състояние да правят самостоятелно инсулиновите апликации

ПИШЕТЕ НИ

До 24 часа нашите консултанти ще ви отговорят или свържат с вас.